Výmena a vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Na to, aby bola vaša položka spôsobilá na vrátenie, musí byť nepoužitá a v rovnakom stave, v akom ste ju dostali. Musí byť aj v pôvodnom obale. Ak chcete, aby bola položka vrátená, musíte vyplniť formulár na vrátenie tovaru. Nedodržanie týchto podmienok môže mať za následok zamietnutie vrátenia platby. Stiahnite si formulár na vrátenie tovaru tu.

Môžete mať nárok na vrátenie peňazí, výmenu, opravu a/alebo kompenzáciu, ak je tovar chybný alebo nie ako je popísané. Oznámte nám to do 14 dní a môže byť potrebné vrátenie tovaru do 30 dní.

Akékoľvek produkty predávané za cenu nižšiu, ako je ich plná odporúčaná cena, sa budú považovať za predávané za predajnú cenu, čo môže byť okrem iného dôsledkom; krátka trvanlivosť, nadmerné zásoby alebo online propagácia. Z vyššie uvedených dôvodov nemôžeme ponúknuť vrátenie peňazí za výpredajové položky zakúpené v rámci výpredaja, pokiaľ výrobok nevrátime celý a v nepoužitom stave na ďalší predaj. 

Po obdržaní a kontrole vášho návratu vám zašleme e-mail s upozornením, že sme dostali vašu vrátenú položku. Takisto vás budeme informovať o schválení alebo zamietnutí vrátenia platby.

Naša spiatočná adresa nájdete vo formulári na vrátenie po stiahnutí.